Αρχική » Οδηγός Photoshop » Resize ή Resample
photoshop-cs5-tutorials-4-3

Resize ή Resample

Διαφορές μεταξύ «resize» και «resample» στο Photoshop.

(Αλλάζουμε τον αριθμό των pixels ή αλλάζουμε το μέγεθος της εκτύπωσης;)

Όταν αλλάζουμε το μέγεθος εκτύπωσης μιας εικόνας, υπάρχουν δυο τρόποι που μπορεί να γίνει αυτό: μπορούμε είτε να αλλάξουμε το μέγεθος της εικόνας (resize) είτε να κάνουμε αναδειγματοληψία (resample). Πολλοί θεωρούν ότι resize και resample είναι το ίδιο πράγμα, αλλά δεν είναι, υπάρχει μία σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο. Η διαφορά αν και είναι σημαντική, γίνεται μόνο  από ένα πλαίσιο επιλογής στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Image  Size (Resample Image).

Η διαφορά μεταξύ «resize» και «resample» έχει να κάνει με το αν ή όχι αλλάζουμε τον αριθμό των pixels της εικόνας ή όπως το Photoshop αποκαλεί, την αλλαγή των διαστάσεων των pixels της εικόνας. Αν διατηρήσουμε τον αριθμό των pixels στην εικόνα το ίδιο και απλά αλλάξουμε το μέγεθος στο οποίο η εικόνα θα εκτυπωθεί, τότε αυτό κατά την ορολογία του Photoshop, ονομάζεται «resize». Εάν, από την άλλη πλευρά, αλλάξουμε  τον αριθμό των pixels στην εικόνα, αυτό ονομάζεται αναδειγματοληψία (resample).

 • Image resizing: Αλλάζουμε το μέγεθος της εικόνας που θα εκτυπώσουμε χωρίς να αλλάξει ο αριθμός των pixels.
 • Image resampling: Αλλάζουμε τον αριθμό των pixels της εικόνας.

image-size

Για να δούμε τι γράφει το παράθυρο «Image Size» για την εικόνα πηγαίνουμε στο μενού επιλογών Image > Image Size ή πατάμε τα πλήκτρα (Alt + Ctrl + I).

Το πλαίσιο Διαλόγου «Image Size» χωρίζετε σε δύο κύρια τμήματα το “Pixel Dimensions” (στο πάνω μέρος)  και το “Document Size”(στο κάτω μέρος). Το “Pixel Dimensions”  μας δείχνει το πλάτος και το ύψος της εικόνας μας σε pixels και επίσης μας δείχνει το μέγεθος αρχείου της εικόνας μας. Το “Document Size” μας δείχνει πόσο μεγάλη ή μικρή είναι η εικόνα που πρόκειται να εκτυπωθεί με βάση την ανάλυση της εικόνας η οποία και αυτή ελέγχεται από το “Document Size”. Έτσι το “Pixel Dimensions” χρησιμοποιείται κυρίως εάν θέλουμε να αλλάξουμε μια εικόνα για το Internet ή απλά για να εμφανιστεί στην οθόνη του υπολογιστή μας ενώ “Document Size” χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να ελέγξουμε πόσο μεγάλη  ή όχι θα είναι η εικόνα που θα εκτυπωθεί.

Σε γενικές γραμμές:

 • “Pixel Dimensions”: Διαδίκτυο 
 • “Document Size”: Εκτύπωση

 

 

 Στο “Pixel Dimensions” βλέπουμε πόσο μεγάλη είναι η εικόνα μας σε pixels.

pixel-dimensions

Μπορούμε να δούμε εδώ ότι η φωτογραφία μας είναι αρκετά μεγάλη, με πλάτος 3456 pixels και ύψος 2304 pixels. Αυτό είναι ένα συνδυασμένο σύνολο με σχεδόν 8 εκατομμύρια pixels ( χρησιμοποιήθηκε κάμερα 8MP, ως εκ τούτου, τα 8 εκατομμύρια pixels στη φωτογραφία), τα οποία μας δίνουν πολλές πληροφορίες για την εικόνα ώστε να δουλέψουμε  στο Photoshop.

 

Στο “Document Size”:

document-size

Μας δείχνει ποια είναι η τρέχουσα ανάλυση εκτύπωσης της εικόνας, στην περίπτωση αυτή είναι 72 pixels ανά ίντσα και θα μας δώσει μία εικόνα που θα έχει πλάτος 48 ίντσες και ύψος 32 ίντσες τα οποία δεν είναι αρκετά για να μας δώσουν μια επαγγελματική ποιότητα εικόνας. Γι ‘αυτό, εμείς θα πρέπει να αλλάξουμε την ανάλυση τουλάχιστον 240 pixel ανά ίντσα, ενώ τα 300 pixels ανά ίντσα θεωρείται το επαγγελματικό πρότυπο εκτύπωσης.

Υπάρχουν τρεις επιλογές στο παράθυρο «Image Size» κάτω από το “Document Size”

 • Scale Styles (Στυλ κλίμακας)
 • Constrain Proportions (Διατήρηση αναλογιών )
 • Resample Image (Δειγματοληψία εικόνας)

resample

Το Scale Styles έχει να κάνει με τα Layers Styles και πώς αυτά επηρεάζονται από τo Image resizing και το Image resampling. Το Constrain Proportions είναι ενεργοποιημένο από προεπιλογή, συνδέει το πλάτος και το ύψος της εικόνας μαζί, έτσι ώστε, αν κάνουμε μια αλλαγή στο πλάτος της εικόνας για παράδειγμα, το Photoshop θα αλλάξει αυτόματα το ύψος και αντίστροφα. Έτσι οι αναλογίες της εικόνας παραμένουν ίδιες χωρίς να παραμορφωθούν. Εάν για κάποιον λόγο θέλουμε να αλλάξουμε το πλάτος και το ύψος, αποεπιλέγουμε το πλαίσιο. Το Resample Image είναι η επιλογή που καθορίζει εάν κάνουμε Resizing ή Resampling την εικόνα μας. Και πάλι, το resize κρατά τις διαστάσεις των pixel (ο αριθμός των pixels στην εικόνα) το ίδιο και απλά αλλάζει το μέγεθος στο οποίο η εικόνα θα εκτυπωθεί. Κατά την τροποποίηση βέβαια αλλάζει και ο αριθμός των pixels στην εικόνα. Εξ ορισμού,  η επιλογή  Resample στην εικόνα ελέγχεται, πράγμα που σημαίνει ότι το Image Size είναι τώρα ουσιαστικά το Resample Image, παρόλο που γράφει «Image Size» στην κορυφή.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα την διαφορά ανάμεσα στο «Image Resize» και στο «Image Resample» ακολουθούν κάποιοι πίνακες για το πώς δείχνει το παράθυρο του «Image Size» όταν είναι επιλεγμένο το πλαίσιο του Resample Image και όταν δεν είναι.

Πρώτα, όταν το «Resample Image» είναι επιλεγμένο:

resample-checked

Όταν το «Resample Image» δεν είναι επιλεγμένο:

resample-unchecked

Όταν το «Resample Image» είναι επιλεγμένο, κοιτάμε το τμήμα «Pixel Dimensions» και παρατηρούμε ότι ενώ το Photoshop μας δείχνει ακόμα πόσα pixels έχουν το πλάτος και το ύψος της εικόνας, δεν έχουμε την δυνατότητα να αλλάξουμε αυτούς τους αριθμούς. Σε αυτό το σημείο το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε το μέγεθος της εικόνας που θα εκτυπώσουμε, χρησιμοποιώντας το Document Size. Με το «Resample Image» επιλεγμένο οι διαστάσεις των pixels εμφανίζονται στα λευκά κουτιά που με ένα κλικ στο εσωτερικό πληκτρολογούμε τις νέες τιμές και αμέσως αλλάζει ο αριθμός των pixels στην εικόνα μας.

Επίσης παρατηρούμε ότι οι επιλογές Scale Styles και Constrain Proportions γίνονται ανενεργές όταν το Resample Image δεν είναι επιλεγμένο.

grayed-out

Το Scale Styles δεν είναι ενεργοποιημένο και δεν μας απασχολεί καθώς ο αριθμός των pixels στην εικόνα πρόκειται να αλλάξει. Επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τον αριθμό των pixels χωρίς να είναι επιλεγμένο το πλαίσιο Resample Image η επιλογή Scale Styles είναι άνευ σημασίας για εμάς αλλά και το Photoshop.

Το Constrain Proportions δεν είναι ενεργοποιημένο όταν το Resample Image δεν είναι επιλεγμένο επειδή δεν μπορούμε πλέον να αλλάξουμε τον αριθμό των pixels της εικόνας, επομένως έχουν καθοριστεί και οι αναλογίες της εικόνας. Εάν η εικόνα έχει πλάτος 20 Pixels και ύψος 10, όσο κι αν μεγάλη ή μικρή την εκτυπώσουμε, το πλάτος θα είναι πάντα δύο φορές μεγαλύτερο από το ύψος. Εάν αλλάξουμε το πλάτος στο τμήμα  Document Size, τόσο το ύψος όσο και η ανάλυση της εικόνας θα αλλάξουν. Εάν αλλάξουμε το ύψος και το πλάτος και η ανάλυση θα αλλάξει. Αλλάζοντας την ανάλυση και το ύψος και το πλάτος θα αλλάξουν. Αυτό λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε είναι να διαλέξουμε πόσο μεγάλη ή μικρή θα είναι η εικόνα που θα εκτυπώσουμε είτε εισάγοντας νέες τιμές στο Document Size είτε αλλάζοντας την ανάλυση. Όπως με την επιλογή Scale Styles έτσι και με το Constrain Proportions δεν μας αφορά επειδή το μόνο που κάνουμε είναι resizing το μέγεθος εκτύπωσης της εικόνας.

Τέλος υπάρχει μία ακόμα ανενεργή επιλογή όταν το Resample Image δεν είναι επιλεγμένο και αυτό είναι το πλαίσιο δεξιά στο Resample Image.

interpolation

Το Photoshop χειρίζεται τα pixels που περισσεύουν όταν κάνουμε αναδειγματοληψία σε μικρότερο μέγεθος την εικόνα και πως προσθέτονται pixels κάνοντας αναδειγματοληψία στην εικόνα για να έχει μεγαλύτερο μέγεθος.

Στο Photoshop CS5 υπάρχουν πέντε βασικές επιλογές γνωρίζοντας ποια επιλογή πρέπει να διαλέξουμε θα δούμε μεγάλη διαφορά στην ανάλυση της εικόνας. Αυτές είναι:

 • Nearest neighbor: διατηρούν σκληρή την άκρη.
 • Bilinear: χρησιμοποιείται για να εξομαλύνει την υφή.
 • Bicubic: το χρησιμοποιούμε για απαλές διαβαθμίσεις.
 • Bicubic Smoother: χρησιμοποιείται όταν μεγαλώνουμε την εικόνα και δίνει καλύτερη ποιότητα.
 • Bicubic Sharpe:  χρησιμοποιείται όταν μικραίνουμε την εικόνα και δίνει καλύτερη ποιότητα.

Οι επιλογές αυτές είναι σκιασμένες, διότι ισχύουν μόνο για τις εικόνες που βρίσκονται υπό  αναδειγματοληψία. Αφού το μόνο που κάνουμε είναι να αλλάξουμε  το πόσο μεγάλη ή μικρή θα είναι η εικόνα που θα εκτυπωθεί στο χαρτί, αυτές οι επιλογές δεν ισχύουν.

Περιληπτικά

 • Image Resizing: διατηρεί τον αριθμό των pixels στην εικόνα το ίδιο και το μόνο που επηρεάζει είναι το πόσο μεγάλη θα εκτυπωθεί η εικόνα (Document Size).
 • Image Resampling: αλλάζει τον αριθμό των pixels στην εικόνα (Pixel Dimensions).
 • Η επιλογή Resample Image στο κάτω μέρος του παραθύρου Image Size ελέγχει αν θα κάνουμε  Resizing ή Resampling την εικόνα.
 • Με το Resample Image επιλεγμένο, κάνουμε αναδειγματοληψία (Resampling) την εικόνα, όταν δεν είναι επιλεγμένο κάνουμε αλλαγή στο μέγεθος της εικόνας (Resizing).
 • Οι εικόνες με Resampling αλλάζοντας το πλάτος και το ύψος της εικόνας στο τμήμα Pixel Dimensions χρησιμοποιούνται κυρίως όταν θέλουμε να ανεβάζουμε τις εικόνες στο διαδίκτυο.
 • Οι εικόνες με Resizing αλλάζοντας το πλάτος, το ύψος και την ανάλυση στο τμήμα Document Size χρησιμοποιείται για εκτύπωση μόνο.

Check Also

photoshop-cs5-tutorials-14-6

Προσθήκη εξωτερικής λάμψης στο Photoshop

Για να προσθέσουμε μια εξωτερική λάμψη σε ένα Layer, κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο Layer ...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *